תביעה ייצוגית נגד חברת השמירה צוות 3 והסכם פשרה.

תביעה ייצוגית נגד חברת השמירה צוות 3 והסכם פשרה

משרדנו הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסכום משוער של 44,803,721לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד חברת השמירה צוות 3 בע”מ על ידי עו”ד גיא הרשקוביץ ועו”ד טל ספיר. הבקשה לאישור התביעה הנגזרת הוגשה בשל הפרות בוטות של הסכם העבודה הקיבוצי שהורחב בצו הרחבה על כל המועסקים בענף השמירה בישראל. חברת האבטחה ביצעה ניכויים אסורים ופגעה בזכויות סוציאליותממשכורות התובעים בניגוד להסכם הקיבוצי וללא הרשאה חוקית כלל (ויש להניח כי ממשכורות כל עובדי החברה).

כבר כאן נציין, כי ביום 7/6/2012 נחתם הסכם פשרה בין התובעים, צוות 3 וההסתדרות אשר אושר באופן עקרוני על ידי בית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב ונמצא בימים אילו בהליך אישור סופי אצל היועץ המשפטי לממשלה.

במסגרת הסכם הפשרה, הוסכם כי עובדי החברה יקבלו את כל הזכויות הסוציאליות המגיעות להם על פי ההסכם הקיבוצי, כפי שנתבקש בתביעה הייצוגית. כך למעשה עובדי החברה יקבלו את המגיע להם ללא ניהול הליך משפטי ארוך ומתיש. הסכם הפשרה הובא לידיעת עובדי החברה על ידי פרסום הודעות בעיתונות, כפי הנדרש בחוק במקרים אילו.

צוות 3 בע”מ הנתבעת הינה מהחברות הגדולות בישראל בתחום מתן שירותי ניקיון שמירה ואבטחה ומעסיקה כ – 3,000 עובדים. התובעים הינם עובדים לשעבר של החברה.

ראשית נקדים ונאמר, כי כאשר קיים הסכם קיבוצי, אין לעובד זכות לתבוע את מעסיקו בתובענה ייצוגית משום שלכאורה זכויותיו כבר מוגנות באמצעות ההסכם הקיבוצי. אולם, במקרה דנן, למרות שקיים הסכם קיבוצי, ההסכם הופר על ידי חברת האבטחה  באופן שיטתי ומתמשך.

התובעים, שני עובדי החברה, פנו פעמים רבות להסתדרות העובדים ולפחות 5 פעמים בכתב (!!!), טרם הגשת התובענה הייצוגית, כדי שתעזור להם לאכוף את זכויותיהם מול חברת האבטחה, אולם ההסתדרות לא נקפה אצבע בנושא ולא סייעה במאום לתובעים, לא כל שכן לאלפי עובדים אחרים שזכויותיהם הופכות למרמס תחת רגלי הנתבעת, מדי יום ביומו.

הסעדים אשר התבקשו בתביעה בהיבט הייצוגי/הקבוצתי מבית המשפט ואשר התקבלו במסגרת הסכם הפשרה שלעיל:

  1. הפסקת ביצוע ניכויים בגין ”פיקדון ביגוד” ו-‘ועד קרן מתנות” משכרם של העובדים בניגוד להסכם הקיבוצי וצו ההרחבה.
  2. השבה לכל העובדים המועסקים על ידי צוות 3, ושהועסקו על  ידה בתקופה בת 7 שנים שקדמה להגשת התביעה, את מלוא הסכומים שניכתה משכרם בגין ”פיקדון ביגוד” ו-‘ועד קרן מתנות”, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק בהתאם להסכם הקיבוצי וצו ההרחבה.
  3. תשלום הפרשי הצמדה וריבית לכל העובדים שצוות 3 כבר השיבה להם ”פיקדון ביגוד” ו-‘ועד קרן מתנות”בתקופה בת 7 שנים שקדמה להגשת התביעה, אולם השיבה להם סכום זה בערך הנומינאליבלבד

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה שמורות לרבות, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים למשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות’ בלבד. אין להעתיק להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר וכל דבר אחר המוצג באתר אלא אם ניתנה רשות במסמך לכך בכתב ומראש ממשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות’©

מאמרים נוספים

צרו קשר