עסק עצמאי? הדרך הנכונה להתנהל בעסקים

עסק עצמאי? הדרך הנכונה להתנהל בעסקים

רבים מאתנו חולמים לפתוח עסק עצמאי. לעיתים החלום מתגשם! אז איך באמת נדע כיצד לנהל את העסק כך שיהפוך למשגשג? איך נגן על עצמנו מפני תסבוכות משפטיות וכלכליות? אלו רק מקצת מהשאלות שמעסיקות את בעלי העסקים הקטנים והבינוניים.

על מקצת מהן, ננסה להשיב!

ראשית, ראוי לזכור כי לכל מהלך עסקי, שתחילתו בפתיחת העסק, תהא משמעות משפטית ומשמעות פיננסית. לא תמיד שתי משמעויות אלו משלימות האחת את השנייה, לעיתים משמעות משפטית תהא מנוגדת למשמעות הפיננסית, וההפך.

אילו תבניות עסקיות קיימות?

כיום קיימות ארבע תבניות עסקית נפוצות:

עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע”מ ושותפות.

מהי התבנית העסקית הנכונה לנו?

עוסק פטור?

אדם הרוצה לפתוח עסק ומעריך כי מחזור עסקאותיו בשנה יהא מצומצם (בין אם מדובר בעסק חדש ובין אם מדובר בעסק צדדי (נוסף)) יבחן אפשרות לפתוח “עוסק פטור” ללא צורך בדיווח למע״מ. בכך חוסך העוסק הפטור את ניהול הדיווח המורכב למע”מ בנוסף לפטור מתשלום המע”מ על העסקאות וכן זוכה להקלות משמעותיות בדיווח ובהתנהלות מול הרשויות האחרות (מס הכנסה וביטוח לאומי). ראוי לציין כי לא כל עסק יכול שיהא עוסק פטור.

נוחות על חשבון התקדמות?

ראוי לשים לב, כי ניהול “עסק פטור” ממתגת אותו כעסק חדש שהיקף הפעילות שלו קטן. בכך אין כל פסול אך קיימים לקוחות וספקים שפחות מעוניינים לעבוד עם עוסקים פטורים. גם מפני חשש שהמסוגלות הפיננסית של עסק פטור הינה מוגבלת.

נוסף לאלו, בעלי העסקים עצמם עלולים ליצר לעצמם חסם מקידום ומגידול ההכנסות בשל המגבלה המותרת בחוק לעוסקים פטורים.

מבחינה משפטית חובתו של עוסק פטור הינה חובה אישית למלא אחר חובותיו והתחייבויותיו. כישלון כלכלי – ניהולי של העסק יכול שיביא לקריסה כלכלית ואז יהא על “העוסק הפטור” לשאת באחריות אישית לתשלום חובותיו.

עוסק מורשה

עוסק מורשה הינה דרך נוספת לקיום פעילות עסקית. מדובר בעסק שמחזור עסקאותיו השנתי גבוה מהסכום המקסימלי לעניין “עוסק פטור”. עוסק מורשה יכול להיות יחיד, שותפות או חברה בע”מ. ישנם בעלי מקצועות חופשיים ועוסקים אשר מחויבים להתאגד בצורה של עוסק מורשה ללא קשר למחזור עסקאותיהם, כך גם לגבי חברה בע”מ אלא שבמקרה זה מספר החברה(ח.פ) יהא מס’ העוסק מורשה.

חשיפה אישית לסיכונים עסקיים

מבחינה משפטית, קיום פעילות עסקית בדרך של עוסק מורשה (שלא באמצעות חברה בע”מ) חושף את בעל העסק לאחריות אישית לחובותיו והתחייבויותיו, זאת במקרה והעסק כשל מבחינה ניהולית/כלכלית. יחד עם זאת, העסק נראה בעיני לקוחותיו וספקיו רציני יותר. עניין נוסף שיש לתת עליו את הדעת הינו קיום פעילות עסקית באמצעות שותפים במסגרת עוסק מורשה. במצב דברים זה, רק אחד מהשותפים ירשם אצל הרשויות (עפ”י ת.ז) וכך גם יכול שיהא בחשבונות הבנק העסקיים. לכן, על השותף הרשום ברשויות/בחשבונות הבנק יהא להבטיח את חלוקת האחריות והמחויבות של השותף האחר בעסק, באמצעות הסכם שותפות.

שותפות או חברה בע”מ?

שותפות הינה דרך נוספת להתאגדות משפטית, בין מספר בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר כמו בחברה בע”מ או אגודה שיתופית.

אין צורך ברישומה של השותפות אצל רשם השותפויות, עם זאת, רשם השותפויות רושם שותפויות המעוניינות בכך, וישנן שותפויות שרישומן הינו חובה. שותפות רשומה יכולה לקבל שם מסחרי, ולתבוע ולהיתבע בשמה הרשום. השותפים זכאים לנתח מרווחי השותפות כפי המוסכם ביניהם, ובניגוד לצורות אחרות של התאגדות, כגון חברה בע”מ, הם חבים בחובות השותפות באופן אישי. עם זאת, שותף יכול להיות “שותף מוגבל”, ואז לא יהיה חייב בחובות השותפות מעבר לסכום השקעתו ההתחלתית, אך חלות עליו מגבלות מסוימות שאינן חלות על שותף כללי (שותף שאינו מוגבל). שותפות בה ישנו שותף מוגבל נקראת שותפות מוגבלת והינה למעשה מעין גוף משפטי המצוי בין החברה ובין השותפות.

חשוב להבהיר, כי פעילות עסקית במסגרת שותפות לא רק מחלקת אחריות וסיכונים בין השותפים אלא שבנסיבות מסוימות היא חלוקת תפקידים בין השותפים והקפדה על ביצוע התפקידים. הסכמות בע”פ או כלליות מדי בדבר ניהול הפעילות העסקית יכולות להיות עקב אכילס של עסק המתקיים במסגרת שותפות. להסכמות אלו יש נטייה להפוך למחלוקות בעת משבר או הצלחה. הסכם שותפות, מבעוד מועד, יעשה לשותפים סדר בחייהם העסקיים.

פעילות עסקית של שני שותפים ומעלה יכולה להיעשות גם במסגרת חברה בע”מ. במקרה זה ייקראו השותפים “מייסדים”.

בפעילות עסקית במסגרת שותפות יש מספר יתרונות לעומת חברה בע”מ, כאשר היתרון העיקרי הוא חוסר הפורמליות הנדרש לשם קיום השותפות. כך למשל, השותפות אינה חייבת בתזכיר ובתקנון ובמסמכים אחרים, אין צורך באספות בעלי מניות לשם ניהולה, ופירוקה פשוט בהרבה מפירוק חברה. עם זאת, היתרון יכול גם להפוך לחסרון בשל ההתנהלות הלא הפורמאלית (הקיימת בחברה בע”מ) שיכולה להביא למחלוקות. בנוסף, אחד היתרונות בחברה בע”מ הוא “מסך ההתאגדות” המבחין בין חובות חברה בע”מ, ובין רכושם האישי של בעליה וזאת בהנחה ובעלי החברה לא פעלו במכוון כדי להונות או לרמות את לקוחותיה או ספקיה. בנוסף, לבעלי החברה יכול שתהא אחריות אישית במקרים מסוימים, גם אם לא פעלו במתכוון כדי להונות ו/או לרמות, ובמצב דברים זה לא יהא כל צורך בהרמת מסך ההתאגדות אלא בתביעה אישית כנגד בעלי החברה.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה שמורות לרבות, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים למשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות’ בלבד. אין להעתיק להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר וכל דבר אחר המוצג באתר אלא אם ניתנה רשות במסמך לכך בכתב ומראש ממשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות’©

מאמרים נוספים

צרו קשר