עובד הגיש כתב תביעה בסך של כ – 200,000 ש”ח כנגד חברת אייס שיווק מוצרי צריכה.

עובד בכיר שעבד בחברת אייס הגיש נגדה תביעה בגין הפרת הסכם עבודה עמו וכן בגין ניסיון לשנות את תנאי ההסכם תוך כדי עבודתו של העובד בחברה.

מועד דווח: 11.02.2010

עובד החל לעבוד באייס בתפקיד בכיר לאחר שנחתם הסכם עבודה מפורט במסגרתו נקבעו תנאי העסקתו של העובד.במהלך העבודה התברר לעובד שהנתבעת איננה מקיימת את ההסכם. העובד פנה מס’ פעמים למנהלו הישיר ובקש לקבל את תנאי השכר שנקבעו בהסכם. מנהלו של העובד בקש מהעובד להמתין תקופה קצרה עד לקבלת התנאים הקבועים בהסכם.כעבור מס’ חודשים התברר לעובד שהנתבעת ומנהלו האישי בנתבעת פיזרו בפניו הבטחות שווא. העובד שב ופנה לנתבעת ולמנהלו הישיר .למרות זאת, לא רק שכל פניותיו של העובד נותרו ללא מענה רציני וענייני אלא שהנתבעת בקשה מהעובד לחתום על הסכם חדש שמשנה את תנאי עבודתו . בשלב מסוים, החליט העובד לחפש מקום עבודה אחר. כעבור מס’ חודשים נוספים  התפטר התובע מעבודתו באייס וזאת בגין הרעת תנאי עבודתו ו/או בגין הפרת הסכם העבודה עמו. התובע פנה אל הנתבעת ודרש ממנה לשלם לו את המגיע לו עפ”י ההסכם אך הנתבעת התעלמה מדרישתו. משלא נותרה בידי התובע ברירה, הוא הגיש תביעה מתאימה.

עו”ד גיא הרשקובץ מייצג את התובע.

מאמרים נוספים

צרו קשר