מתי צריך להוציא היתר בנייה.

דווח בתאריך 20.9.2012

מתי צריך להוציא היתר בניה?

היתר בנייה הוא אישור שניתן על ידי רשויות התכנון (ועדה מקומית לתכנון ובניה) לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין.

על פי חוק התכנון והבניה קיימת חובה לקבל היתר בניה בעת ביצוע אחת מאלה:

  • הקמת בניין חדש או הריסתו של בניין, כולו או מקצתו.
  • כל תיקון בבניין
  • כל תוספת או שינוי חיצוני לבניין קיים לדוגמה חניה מקורה, הקמת גדר, פרגולה, סככה, תוספת בנייה.
  • שינוים פנימים, למעט שינויים שפוגעים  ברכוש משותף, צנרת, ציוד המשרת דירות אחרות, או שינוי יחידות הדיור- ומכאן הצורך בקבלת היתר לפיצול דירות, שהיא תופעת רווחות בתל אביב.
  • התווית דרך, סלילה או סגירה של דרך, חפירות, הנחת תשתיות.
  • שינוי בשימושים ביחס להיתר קיים, למשל, קיים היתר למחסן אבל רוצים להשתמש בחדר למגורים.
  • הצבת מבנה זמני, מכולות, מבנים ניידים, שלטים וכו’.
  • כל מבנה כפי שמוגדר בחוק בהגדרה רחבה וכוללת גם מבנים פעוטים כגון שובך יונים, עמודי חשמל, תמרורים וכו’.

טיפ

במקרים “אפורים” שלא ברור האם יש צורך בהיתר או לא, למשל פיצול מחסן, עדיף להקדים תרופה למכה ולברר מראש אצל הרשויות המוסמכות או על ידי ייעוץ משפטי האם יש צורך בהיתר, כדי להימנע מהסנקציות החמורות על סטייה מהיתר -הגשת כתב אישום, הריסה ועוד.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה שמורות לרבות, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים למשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות’ בלבד. אין להעתיק להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר וכל דבר אחר המוצג באתר אלא אם ניתנה רשות במסמך לכך בכתב ומראש ממשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות’©

מאמרים נוספים

צרו קשר