כוחו של בעל מניות המיעוט בחברה.

20.09.2012

כוחו של בעל מניות מיעוט בחברה

סיפור המקרה

חברה ובה שלושה שותפים, אשר שניים מהם משמשים כמנהלי החברה ועושים בחברה כבתוך שלהם- מושכים כספים לכיס הפרטי, שימוש בעסק למטרות פרטיות, לוקחים הלוואות מהחברה בהיקפים גדולים ללא שום פיקוח ועוד. מה יכול לעשות בעל מניות מיעוט שחושד שזכויותיו נפגעות?

טיפ

לפי חוק החברות רשאי ב”מ לבקש לעיין במסמכי החברה,כגון: פרוטוקולים של אסיפה כללית, דוחות כספיים, מסמכים לצורך קבלות החלטות ועוד. כך יוכל בעל מניות המיעוט לבדוק האם אכן זכויותיו נפגעו. אם יתברר לו כי אכן זכויותיו נפגעו פתוחה בפניו הדרך להגיש תביעה כנגד בעלי המניות האחרים בעילה של קיפוח המיעוט ולקבל סעדים רחבים ביותר כגון חיוב בעלי המניות האחרים לרכוש את חלקו, חיוב החברה לרכוש את חלקו, מינוי מנהל מיוחד/חוקר לחברה ואפילו לקבל פיצויים.

לסיכום, בעל מניות מיעוט בחברה שסבור כי “ידיו כבולות” טועה, ובכוחו לפעול בכדי לשנות את מצבו.

רוצה לשאול שאלה הכנס לפורום ליווי עסקי ושותפויות.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה שמורות לרבות, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים למשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות’ בלבד. אין להעתיק להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר וכל דבר אחר המוצג באתר אלא אם ניתנה רשות במסמך לכך בכתב ומראש ממשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות’©

מאמרים נוספים

צרו קשר