זכויותיהן של עוזרות בית-תמלול הכתבה מרדיו דרום

ראיון לרדיו דרום

בראיון זה אפרט את זכויותיהן של עוזרות בית  ואשיב על שאלות המראיין, ניתן אף להאזין לראיון בקישור זה.

זכויות של עוזרות בית

שאלה:

גיא מה בדיוק הזכיות של עוזרת בית?

תשובה:

צריך להבין שעוזרת בית (היא)כמו כל עובד או עובדת אחרת  במדינת ישראל (היא) זכאית לקבל את כל זכויות העבודה כמו כל עובד אחר וזה אומר לרבות שעות נוספות לרבות דמי הבראה תלוי בתקופת העבודה שלה .

שאלה?מה זאת אומרת שעות נוספות. אני מעסיק למשל או אתה או מישהו אחר עוזרת בית למשך שעתיים בשבוע איזה שעות נוספות אני יכול לתת לה ?

תשובה: יש מסגרת שעות שהיא קבועה בין המעסיק לעובד. צריך להבין שגם אני מעסיק עוזרת בית  בביתי הפרטי אני נחשב מעסיק לכל דבר ועניין היה וסיכמתי עם עוזרת הבית שהיא עובדת במסגרת של שעות יומיות, שבועיות או חודשיות כל שעה שתהיה נוספת מעבר לשעות שסוכמו נחשבת כשעה נוספת.

שאלה נוספת:

ואם העוזרת באה ואומרת אני עובדת קבלן זאת אומרת לא עובדת קבלן במושג של עובד קבלן אלא אני נכנסת לבית מנקה את הבית והולכת, אל תספור לי שעות תסתכל רק אם הבית נקי או לא נקי אז אין פה בכלל בעיה של שעות נוספות?

תשובה:

לא מדיוק. הכל תלוי בהיקף המשרה כל עוד היקף המשרה לא עובר את ה-8 שעות ביום או 9 שעות ביום תלוי במספר ימי העבודה בשבוע או לא עובר את 45 שעות בשבוע או 186 שעות בחודש אפשר לקבוע ולסכם שכל שעה שהיא  שבמסגרת מכסת השעות הזו תיחשב כשעה רגילה. היה ועוברים את מכסת השעות, גם אם העובדת מוותרת על הזכות, מבחינת המעסיק הוא מחויב בתשלום שעות נוספות.

שאלה:

כן אבל פה אנחנו מדברים נגיד על עשרה מעסיקים הרי אתה לא מנקה בית כל השבוע 45 שעות ,אתה בא ומנקה בית שלוש שעות עובר לבית אחר עובר לבית שלישי עובר לבית רביעי האם מגיע משהו לאותה עוזרת למשל אם היא מכסה 45 שעות אבל מניקוי של 20 בתים?

תשובה:

התשובה היא לא. במקרה הזה היא עובדת עם מספר מעסיקים במשותף ולכן ההתייחסות היא פר מעסיק כל עוד מול מעסיק אחד היא לא עוברת  את מכסת השעות הקבועה בחוק היא לא זכאית לשעות נוספות, צריך להבין ששעות נוספות זה לא הדבר היחיד ולא הזכות היחידה. יש עניין של הפרשה לפנסיה והיא חובה היום במדינת ישראל והיא נמדדת כמובן באופן יחסי להקיף המשרה. יש עניין של ימי חופשה מצטברים, שוב תלוי בתקופת העסקה ובהיקף המשרה. יש עניין של הבראה שתלויה בוותק של לפחות שנה אצל אותו מעסיק. יש עניין של נסיעות, משהו שהוא בעיקר בתחום של עובדות הניקיון נבלע בהרבה מקרים בשכר שמשולם לעובדות הניקיון והן לא מודעות לזכות שלהן לקבל בנוסף לשכר גם דמי נסיעות.

שאלה:האם יש שכר מינימום שעוזרת בית צרכה לקבל?

תשובה : כן, שכר מינימום הקבוע בחוק.

שאלה : אתה רוצה לפטר את עוזרת הבית, אם היא עובדת פחות משנה היא לא זכאית לשום פיצוים נכון?

תשובה : בדרך כלל כן אלה אם כן מדובר בפיטורין שהן בסמוך לסיום שנת העבודה ועל העובדת חובה להוכיח שפיטוריה בעצם נעשו בתקופה זו על מנת להימנע מתשלום פיצוי פיטורין לאחר תום שנת העבודה הראשונה. יש לא מעט מעסיקים שמתקרבים לשנת עבודה ראשונה וחודש לפני סיום שנת העבודה הראשונה וחודש לפני סיום שנת העבודה הראשונה מפטרים את העובדת כדי להימנע מסיכוי אפשרי לתשלום פיצויי פיטורין אם יפטרו אותה לאחר שנת עבודה.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה שמורות לרבות, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים למשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות’ בלבד. אין להעתיק להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר וכל דבר אחר המוצג באתר אלא אם ניתנה רשות במסמך לכך בכתב ומראש ממשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות’©

מאמרים נוספים

צרו קשר