הסכם מייסדים

 

הקמת מיזם עסקי הוא אירוע מכונן בקרב השותפים לו אשר משקיעים את מיטב זמנם וכספם כדי להצליח בו. לעיתים קרובות, לשותפים במיזם העסקי יש הכרות מוקדמת, הנושאת עימה חברות ארוכת שנים, דבר זה מביא את הצדדים לתחושת אמון מוחלטת האחד בשני.
בשל כך, בחלק גדול מן המקרים, השותפים למיזם העסקי פוסחים על כינונו של הסכם אשר יסדיר את הפן החוזי של המיזם העסקי הלא הוא הסכם המייסדים. על כן, בחלק מהמקרים (ואפילו במרביתם) השותפים למיזם העסקי מגיעים למבוי סתום, שלמעשה סותם את הגולל על המיזם העסקי.

מהו הסכם מייסדים?

הסכם מייסדים הוא מסמך משפטי לכל דבר הקובע את הזכויות והחובות של המייסדים (השותפים) של המיזם העסקי עוד לפני שהוא החל. ככלל, יש לקבוע כי הסכם המייסדים הוא המסמך המשפטי הקובע, וכי כל מסמך אחר (כמו תקנון החברה) יהא כפוף לאמור בהסכם המייסדים.

חשיבותו של הסכם המייסדים

הסכם המייסדים מסדיר את מערכת היחסים שבין השותפים במיזם לבין עצמם וכן את יחסיהם כלפי החברה. מעבר לכך, הסכם המייסדים מאפשר לצדדים לערוך תיאום ציפיות ולהציף בעיות שלולא הסכם המייסדים היו עולות רק לאחר הקמת החברה.

מחלוקות אשר קמות לאחר הקמת החברה עשויות להעלות את החברה על שרטון. על כן, רצוי (ואף הכרחי) כי לפני שהמיזם העסקי יוצא לדרכו, ייקבעו בהסכם המייסדים כל הזכויות והחובות של הצדדים למיזם. כמו כן, חשוב להסדיר בהסכם המייסדים את אותם מצבים שעשויים ליצור מחלוקות עתידיות בין הצדדים, גם אם באותה עת אין זה נראה באופק.

מה יש לקבוע בהסכם המייסדים?

לרוב, בכל הסכם מייסדים ישנם נושאים משותפים אשר חוזרים על עצמם: מקום ההתאגדות החברה, חלוקת המניות בין השותפים וכד’. אולם, יש לציין כי הסכם המייסדים אינו תבנית אחת אשר מתאימה לכל המיזמים העסקיים. את הסכם המייסדים יש להתאים באופן ספציפי לכל מיזם באשר הוא.

חלוקת המניות/ אחזקות

לרוב, חלוקת המניות או האחזקות בחברה בין השותפים למיזם נעשית באופן שווה. אולם, בחלק מן המקרים לכל אחד מהצדדים לשותפות יש משאבים שונים אותם הוא יכול להעניק לטובת החברה. על כן, רצוי כי חלוקת המניות בחברה תעשה לא רק בהתאם לרצונם של השותפים להשקיע במיזם העסקי אלא גם בהתאם ליכולתם הכלכלית וזמנם של השותפים להשקיע במיזם.

השקעות והלוואות בעלים

מימון פעילות החברה בשלב הראשוני שבהקמתה ולאחריו, הנעשה לרוב בדרך של הלוואת בעלים, הוא אחד מהנושאים הרגישים והחשובים בהסכם המייסדים. בשלב הראשון להקמת החברה, יש ליצור מתאם בין ההשקעה של היזמים בחברה לבין שיעור האחזקות והיכולת להשפיע על תפקוד החברה.
באשר להחזר הלוואת הבעלים, יש לקבוע את האופן בו ההלוואה תוחזר לשותפים לרבות, מועד החזרת ההלוואה ושיעור הריבית. בשלב השני, הנוגע למימון הפעילות השוטפת בחברה, רצוי לקבוע כי באם עלה הצורך במתן הלוואות בעלים נוספות או בצורך להשקעות נוספות יהיה זה נתון להחלטת האסיפה הכללית ו/או דירקטוריון החברה.

תחומי אחריות של השותפים למיזם

כדי למנוע מחלוקות בכל הקשור לחלוקת התפקידים בהקמת המיזם חשוב לקבוע מהו תחום האחריות של כל אחד מהשותפים במיזם.

לדוגמא, על צדדים המבקשים לשתף פעולה בתחום המסעדנות להסדיר את הניהול השוטף של המיזם, הניהול הגסטרונומי, ניהול התוכן השיווקי והפרסומי של החברה. כמו כן, יש לקבוע את היקף המשרה בה הצדדים מבקשים לעסוק.
כאן המקום להדגיש, כי בהסכם המייסדים יש להפריד בין היותו של שותף מייסד בחברה לבין היותו כעובד של החברה. שכן, שותף בחברה כיזם זכאי ליהנות מהרווח של החברה וכעובד החברה הוא רשאי לקבל משכורת מהחברה כמו כלל העובדים.

קניין רוחני ואי תחרות

אחד מהנושאים המהווים לא פעם מושא למחלוקת משפטית נוגע לסוגיה בה אחד מהשותפים למיזם העסקי עושה שימוש בסודותיה המסחריים של החברה (שהם חלק מהקניין הרוחני של החברה).

מצב נוסף הוא, כאשר אחד מהשותפים למיזם מבקש “לנצל” את הידע שצבר במהלך השותפות בחברה כשהוא עוזב את השותפות או החברה ומקים לעצמו עסק חדש. אי לכך, חשוב לקבוע כלל גורף האוסר על שימוש בזכויות הקניין הרוחני של החברה או להתחרות בה או לחלופין להסדיר מצב דברים זה.

חלוקת הוצאות והרווחים

לכל מיזם עסקי יש הוצאות ותשלומים מתוכננים אשר מנוקים מרווחי החברה או מהונה העצמי. אולם, לא פעם נוצר מצב בו המיזם העסקי נקלע להוצאות כספיות נוספות אותן הוא לא צפה בטרם נחתם הסכם המייסדים.

לכן, יש לקבוע כי כל הוצאה אשר לא הוסדרה במסגרת הסכם המייסדים תקבע בהחלטה משותפת פה אחד. כל שותף במיזם העסקי והאמצעים הכלכלים העומדים לרשותו. אף שותף לא ירצה, כי דעת הרוב במיזם העסקי תכפה עליו הוצאות כלכליות שהוא לא תכנן, וכעת הוא גם לא יכול לעמוד בהן.

בחירת רואה החשבון ועורכי הדין

לכאורה, בחירת רואה החשבון ועורכי הדין למיזם העסקי היא עניין שולי. אך למעשה, הדבר מהווה לא פעם מושא למחלוקת כאשר כל אחד מהצדדים מושך לאותו עורך דין ורואה החשבון אותו הוא מכיר. על כן, מומלץ לקבוע מבעוד מועד מי יהיו עורכי הדין ורואה החשבון בחברה. לחלופין, ניתן לקבוע כי עורכי הדין ורואה החשבון של החברה יתמנו ע”י דירקטוריון החברה.

מנגנון ליישוב מחלוקות

כאמור, הסכם המייסדים הגם שהוא רחב ומקיף, הוא אינו יכול להחיל ולצפות את כל המחלוקות שעשויים לצוף עם הקמתו של המיזם העסקי. לפיכך, מומלץ לקבוע מנגנון משפטי אשר יסדיר כל מחלוקת אשר תקום. לדוגמא, ניתן לקבוע כי סכסוך כלשהו יהיה נתון להכרעתו של בורר מסוים ואף ניתן להפריד את אופן תחום החלוקה אצל הבורר.

סוף דבר

מהאמור לעיל ניתן להבין, כי הסכם מייסדים הוא אינו דבר פשוט ובעל השפעה ניכרת על הצלחתו של המיזם העסקי. אשר על כן, מומלץ כי לפני שאתם מממשים את חזונכם במיזם העסקי היוועצו עם עו”ד העוסק בתחום.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד. האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקיף מעורך דין העוסק בתחום.

מאמרים נוספים

צרו קשר