הטלת הוצאות נכבדות על תובע בשל ניהול הליך לקוי בבקשה לאישור תבענה יצוגית.

הטלת הוצאות נכבדות על תובע בשל ניהול הליך לקוי.
עובד הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית באמצעות עורך דינו כנגד החברה בה עבד בגין אי תשלום זכויות עובדי החברה. בית המשפט מצא פגמים חמורים בניהול ההליך על ידי עורך הדין, לרבות התנהלות חסרת תום לב ובלתי מקצועית. בית המשפט אף קבע שהעובד היה כלי בידי עורך דינו למטרת הגשת התביעה הייצוגית.
בית המשפט הטיל הוצאות נכבדות על העובד.

טיפ
בבואנו לבחור בעורך דין לייצוג בתביעה ייצוגית יש לעשות זאת במשנה זהירות. לעורך הדין המייצג חשיבות ראשונה במעלה בהליך התובענה הייצוגית. כחלק בלתי נפרד מניהול תביעה בהמ”ש יעמוד על טיבו של עורך הדין על מנת להבטיח כי עניינם של כל חברי הקבוצה ינוהל כנדרש.
בין היתר, בהמ”ש יבדוק את ניסיונו, מקצועיותו ותום ליבו של עורך הדין. על הלקוח לבדוק נתונים אילו טרם ההתקשרות עם עורך הדין כדי למנוע הטלת הוצאות מיותרות על התובע הייצוגי.

מאמרים נוספים

צרו קשר