הוגש כתב הגנה לתביעה לתשלום דמי טיפול ארוגניים כנגד לקוח המשרד

משדרנו מייצג חברה המקשרת בין חברות ישראליות לחברות זרות.לימים קיבלה החברה כתב תביעה לתשלום דמי טיפול ארגונים, קרי בהתאם לצו ההרחבה משנת 2012, מעסיקים אשר עוסקים בעסקי יבוא יצוא ובסיטונאות חייבים לשלם דמי טיפול ארגונים ללשכת המסחר(כמובן שקיימים סייגים).

אי לכך, לקוח המשרד הגיש את כתב הגנתו שנערך על ידי עו”ד הרשקוביץ ובעיקרו טענת סילוק על הסף וזאת בית היתר בנסיבות בהן אין החברה עוסקת בעסקי יבוא/יצוא ו/או בסיטונאות כמו גם, שהתובעת הודתה בהתנהגות פעם אחר פעם שאכן אין החברה חייבת בתשלום דמי טיפול אירגונים.

עו”ד גיא הרשקוביץ מייצג את החברה מול לשכת המסחר

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה שמורות לרבות, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים למשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות’ בלבד. אין להעתיק להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר וכל דבר אחר המוצג באתר אלא אם ניתנה רשות במסמך לכך בכתב ומראש ממשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות’©

מאמרים נוספים

צרו קשר