הוגשה בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה

הוגשה בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה.

סיפור המקרה

משרדנו מייצג לקוח בתביעה כספית כנגד מועצה אזורית עמק לוד, בגין מטרדי ריח.

בחוף המועד הקבוע בחוק להגשת כתב הגנה מטעם הנתבעים ומשלא הגישו כתב הגנה מטעמם , הוגשה בקשה לבהמ”ש ע”י עו”ד גיא הרשקוביץ למתן פסק דין בהיעדר הגנה.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה שמורות לרבות, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים למשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות’ בלבד. אין להעתיק להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר וכל דבר אחר המוצג באתר אלא אם ניתנה רשות במסמך לכך בכתב ומראש ממשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות’©

מועד הדיווח -07-02-2013

מאמרים נוספים

צרו קשר