ביהמ”ש קיבל תביעה חוזית שהגיש סוכן כנגד חברת אי.אר.אן.

ביהמ”ש קיבל תביעה בעילה של הפרת הסכם שנכרת בין אי.אר.אן לסוכן ולפיו התחייב הסוכן להפיץ את שירותיי החברה וכנגד סגירת עסקאות, היה הסוכן עתיד לקבל עמלות הנגזרות מסכום העסקאות שסגר.

מועד דווח: 21.10.2010

סוכן התקשר בהסכם שיווק עם חברת אי.אר.אן העוסקת במתן שירותי התחייבות לפירעון. במהלך תקופת ההסכם שיווק הסוכן את שירותיי החברה, בין היתר, עם בתי עסק גדולים. בחלוף תקופה קצרה החליטה החברה להפסיק את ההסכם. החברה סירבה לשלם לסוכן עמלות בגין עסקאות שטרם נסגרו סופית.הסוכן עתר לביהמ”ש ובקש ליתן לו בשלב ראשון צו למתן חשבונות על מנת שיהא באפשרותו לדעת מה הסכומים שגבתה הבחרה מהלקוחות שהסוכן היה אחראי ליצירת העסקאות עמם. ביהמ”ש קיבל את התביעה ופסק לסוכן סעד של צו למתן חשבונות.

הסוכן יוצג ע”י עוה”ד גיא הרשקוביץ.

מאמרים נוספים

צרו קשר