בוררות

בוררות מהי?

בוררות נעשית בין צדדים מסוכסכים המעוניינים כי הבורר יכריע במחלוקת זו תוך יישוב הסכסוך.

על הצדדים להסכים להתדיין במסגרת הליך הבוררות, כמו כן על הצדדים להסכים על זהות הבורר (במקרה של אי הסכמה יהא באפשרות הצדדים למנות גורם ניטרלי שיקבע את זהותו של הבורר).

תפקיד הבורר כתפקידו של השופט- להכריע בסכסוך בין הצדדים.

חשוב להדגיש כי הבורר לא ישמש כמגשר בין הצדדים אלא תפקידו להכריע בסכסוך הקיים בין הצדדים.

יתרונות בהליך בוררות

קיצור משך ההתדיינות

הליכים המתנהלים בבית משפט מתמשכים ויכולים לארוך אף שנים רבות לעיתים רבות בשל העומס הרב הקיים במערכת בתי המשפט. לעומת זאת הליך הבוררות בד"כ תחום בזמן ואם לא הסכימו הצדדים אחרת יגיע ההליך לסיומו תוך מס' חודשים. פסק בורר ינתן מוקדם יותר מאשר פסק דין של בימ"ש

קביעת זהות הגורם המכריע

בעת הגשת תביעה לבימ"ש אין באפשרות בעלי הדין לקבוע את זהותו של השופט. מעבר לזהותו של השופט יש ליתן את הדעת כי לצדדים אף אין ידיעה מהם תחומי ידיעתו והתמחותו של השופט שיחס למחלוקת המשפטית. בעוד שבהליך הבוררות יגיעו הצדדים להסכמה בדבר זהות הבורר, תחום התמחותו, ניסיונו וידיעותיו ביחס לסכסוך שקיים ביניהם.

עלויות

עם פתיחת ההליך המשפטי בבימ"ש ישלם התובע אגרה הנגזרת מסכום וסעדי התביעה שהוגשה ע"י. לעומת זאת בהליך הבוררות נחסך תשלום אגרה זו ואת שכרו של הבורר חולקים ביניהם הצדדים.

חשאיות ההליך

הליכים משפטיים המנוהלים בבתי המשפט הינם גלויים ופתוחים לציבור, למעט מקרים חריגים. לעומתם הליך הבוררות, הינו חשאי בד"כ. עובדה המהווה יתרון משמעותי לבעל דין אשר לא מעוניין שפרטים ומסמכים מן ההליך יחשפו לעין כל.

עו”ד גיא הרשקוביץ, בורר מוסמך, בעל ניסיון כעו”ד של מעל ל- 17 שנים בפרט בתחומי המשפט המסחרי והמקרקעין, משמש כבורר בסכסוכים עסקיים ומסחריים וכן בסכסוכי מקרקעין.

הבוררויות מתנהלות במשרדנו באווירה מכבדת ונעימה ללא הגבלות ולחצים, עובדה המאפשרת לשמוע כל טיעון לעומקו.