אי תשלום ועד בית- מה ניתן לעשות

מי מאיתנו שגר בבית משותף לא נתקל בתופעה בה דיירים מחליטים להימנע מתשלום דמי ועד הבית? בחלק מהמקרים, לאחר בקשות חוזרות מנציג הועד, מסכימים הדיירים לשלם את חלקם בהוצאות בית המשותף. אולם, בלא מעט מהמקרים, הדיירים מחליטים לעשות דין עצמי ולא לשלם את דמי ועד הבית.

מקרה שהיה כך היה:
ראובן משכיר זה מספר שנים את דירתו לשמעון. שמעון לאורך השנים היה השוכר האולטימטיבי, זה שעומד בתשלום שכר הדירה מידי חודש בחודש ואף נמנע מלהטריד את ראובן על כל תקלה קטנה בבית.
אולם, במרוצת השנים החליט שמעון כי תשלום ועד הבית הוא מיותר ואין כל טעם בלשלמו, במיוחד כאשר הוא אינו הבעלים של הדירה ואף אינו עושה שימוש בשירותי הבניין.

בנסיבות אלו, מהן האפשרויות העומדות בפני ראובן( בעל הדירה) ובפני ועד הבית?
תחילה נבחן את המקור החוקי המחייב בתשלום ועד הבית, מיהו הגורם המוסמך לדון בסכסוך שכזה, ולבסוף נבחן את הדרכים לפתרון הסוגיה.

המקור החוקי לתשלום ועד בית
סעיף58 לחוק המקרקעין קובע, כי בעל דירה חייב לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף. ראשית, יש לציין כי תשלום ועד הבית נקבע בהתאם לשטחה של דירה ביחס לרכוש המשותף, אלא אם נקבע בתקנון הבית חלוקה אחרת.

שנית, כדאי לשים לב כי החובה בתשלום ועד הבית מוטלת על בעל הדירה בין אם נעשה בדירה שימוש ובין אם לאו. כלומר, גם אם בעל הדירה לא מתגורר בה או מחליט לוותר על שירותי המעלית מאחר שהוא גר בקומה הראשונה, הוא מחויב לשלם את חלקו היחסי בתשלום ועד הבית.

שלישית, אמנם בדירות שכורות, השוכר שגר בדירה צריך  לשלם את ועד הבית, אך בסופו של יום האחריות בתשלום ועד הבית היא על בעל הדירה. לכן, בנסיבות בהן שוכר דירה נמנע מלשלם את ועד הבית, כפי שקרה במקרה של שמעון וראובן, מי שיהיה צד לסכסוך אל מול ועד הבית הוא בעל הנכס.

לפני שנציגי ועד הבית או בעל הדירה פועלים בצינורות המשפטים, כדאי לנסות ולפנות במכתב  פורמלי  לדייר הסרבן או/ו לבעל הדירה (במצב בו בעל הדירה משכיר אותה). בהמשך, נציגי הועד יכולים אף לפנות לאגודה לתרבות הדיור אשר תנסה לסייע בפתרון הסכסוך.
בנסיבות בהן הסכסוך לא הובא לידי סיום, הגורם המטפל הוא מפקח המקרקעין:

סעיף 72 לחוק המקרקעין, קובע כי אי תשלום ועד הבית הוא תחת סמכותו של מפקח המקרקעין, כאשר הצדדים לסכסוך הם בעל הדירה ונציגי הוועד. יש להדגיש, כי הגורם המוסמך להכריע בסכסוך שכזה הוא מפקח המקרקעין בלבד ולא ביהמ”ש. רק בנסיבות בהן לא צלחה ידו של מפקח המקרקעין בפתרון הסכסוך או כאשר מדובר בסכסוך חוזי יובא העניין לפתחו של ביהמ”ש.

הפתרון היעיל לבעל הדירה
כפי שהוסבר, האחריות על אי תשלום ועד הבית מוטלת על כתפיו של  בעל הדירה , גם אם הוא משכיר אותה לאדם אחר.
לפיכך, כדי להימנע מעימות משפטי ארוך ומתיש מול שוכר הדירה ובד בד מול נציגי הועד, מומלץ לבעל הדירה להסדיר את הסוגיה בחוזה השכירות. ניתן לקבוע, כי אי תשלום ועד הבית על ידי שוכר הדירה מהווה הפרה יסודית של הסכם השכירות.

אפשרות נוספת היא, לקחת ערובה מהשוכר למקרה בו הוא  יחליט שלא לשלם את ועד הבית.

סוף דבר
במקרה של ראובן ושמעון, מכיון ששמעון נשאר בדעתו שלא לשלם את ועד הבית, תוטל האחריות לתשלום על ראובן. לצד זאת, ייתכן שתקום לראובן זכות תביעה כנגד שמעון, שכן שמעון גרם לו להפר את התחייבותו בתשלום ועד בית.
ברי אפוא, כי סכסוך בין נציגי ועד הבית לבין דייר סרבן או/ו בעל הדירה יכולים להיות מתישים ומעיקים. לכן, כדי להביא את הסכסוך לפתרון היעיל ומהיר, מומלץ להתייעץ עם עו”ד מטעמכם אשר בקי בתחום.

* אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד. האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקיף מעורך דין העוסק בתחום.

מאמרים נוספים

צרו קשר