הגבלת שכר טרחה ברכישת דירה -

ב כללי, מאת 

טור דעה – עו"ד גיא הרשקוביץ

הצעת חוק המכר (דירות) התשל"ג 1973 – הגבלת רכיב ההוצאות המשפטיות במחיר דירה

במרוצת הימים האחרונים הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק באשר להגבלת רכיב ההוצאות המשפטיות במחיר דירה, בעת רכישת דירה מקבלן.

הרציונל העומד בפתחה של הצעת חוק זה היא העובדה שחברות קבלניות גובות סכומי כסף נכבדים מרוכשי הדירות וזאת בגין טיפול ברישום זכויותיהם של רכושי הדירות. יישומה של הצעת החוק הנ"ל תביא למגבלה בחיוב רוכשי הדירות בגין ההוצאות המשפטיות הנוגעות להליך רישום הזכויות של רוכש הדירה.

כיום רוכשי דירות עומדים בפני דילמה רצינית: תשלום הוצאות משפטיות שו"ע לעשרות אלפי שקלים (בנוסף לסכום העסקה) לעוה"ד מטעם החברה הקבלנית. תשלום זה לא רק שמיקר את העסקה אלא שהוא מקשה על רוכשי הדירות לשכור את שירותיו של עו"ד שייצג אותם (ורק אותם) בעסקת המכר אל מול החברה הקבלנית ולשלם לעו"ד שלהם תשלום נוסף.

זו אף זו, התשלום לעוה"ד מטעם החברה הקבלנית לעיתים אף מטעה את רוכשי הדירות לחשוב כי עוה"ד של הקבלן מייצג גם את האינטרסים שלהם.

כאן בדיוק מטשטשים הגבולות בעיני רוכש הדירה. הוא איננו מבחין בין החשיבות שבקבלת ייעוץ משפטי בנוגע לעסקת המכר בשעה שלא תמיד הוא מבין שעוה"ד מטעם הקבלן איננו מייעץ לו משפטית בנוגע לזכויותיו אלא בסה"כ מבצע את רישום זכויותיו בדירה שרכש.

רצוי להבהיר, בכל עסקת רכישת דירה מיד שניה, בדר"כ עוה"ד מטעם רוכש הדירה רושם את זכויות הרוכש בדירה. במרבית המקרים התשלום בגין רישום הזכויות הרוכש בדירה הוא חלק בלתי נפרד מהתשלום ששילם הרוכש לעוה"ד שלו. נציין, כי תשלום זה כולל גם את הייעוץ המשפטי וכן את עריכת ההסכם(לעיתים אף ניהול מו"מ מול עוה"ד של המוכר).

על כן, אין כל סיבה שברכישת דירה מקבלן, ישלם הרוכש עשרות אלפי ₪ בגין הוצאות רישום דירתו.

הגבלת סכום ההוצאות המשפטיות הינה רייאלית ומשקפת שכ"ט ראוי בגין רישום הזכויות (גם אם עלה הצורך להביא לרישום בית משותף או לתיקון צו הבתים המשותפים) זאת בשים לב לכמות הרוכשים הקיימים בכל פרויקט.

יישום הצעת החוק לא רק שיכול שיתרום לעליה ברכישת דירה מקבלן אלא שהוא מצמצם את אחריות הקבלן ו/או עוה"ד מטעמו רק לעניין רישום הזכויות. כיום, קיימים לא מעט מקרים שרוכשיי דירות תובעים חברות קבלניות ועוה"ד שלהם בשל מצגים ו/או הטעיות לכאורה הנוגעים לייצוגם בעסקת הרכישה וזאת מאחר ובפועל, רוכשי הדירות לא היו מיוצגים בעסקת המכר. אומנם, הקבלנים ו/או עוה"ד שלהם נוהגים לציין כי הם לא מייצגים את הרוכש אך אין בציון עובדה זו כדי לצמצם את אחריותם כלפי הרוכשים, נהפוך הוא.

להערכתי, כלל עוה"ד יפיקו תועלת מיישום הצעה זו, אע"פ שיכול שקיימת נטייה טבעית לחשוב שיישום הצעה זו תיגרע מעוה"ד.

עוה"ד מטעם הקבלן יצמצם את האחריות הרובצת עליו מן הסיבות המנויות לעיל.

באשר לכלל עוה"ד העוסקים בתחום המקרקעין ניתן להעריך כי רוכשי דירות מקבלן לא יהססו לפנות לעוה"ד שייצג אותם בכל הליכי העסקה שכן, כאמור, עד ליישום הצעת החוק הם שילמו עשרות אלפי ₪ לעוה"ד של הקבלן רק בגין רישום זכויותיהם וממועד יישם הצעת החוק הם יחסכו עשרות אלפי ₪, ואז יכול שיהא באפשרותם לשלם שכ"ט לעו"ד שייצג אותם.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד. האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקיף מעורך דין העוסק בתחום.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה שמורות לרבות, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים למשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות' בלבד. אין להעתיק להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר וכל דבר אחר המוצג באתר אלא אם ניתנה רשות במסמך לכך בכתב ומראש ממשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות'©

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. בכל מקרה, השימוש באמור במאמר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עו"ד הרשקוביץ ובין המשתמש, משרד עו"ד גיא הרשקוביץ אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה, כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות משרד עו"ד גיא הרשקוביץ.