הוגשה בקשה על דרך "הטען ביניים"

ב ידיעות המשרד, מאת 

הוגשה בקשה על דרך "הטען ביניים"

סיפור המקרה

בהסכם פשרה שנחתם בין קבלן לדיירי הבניין סוכם, כי הקבלן יתקן את הליקויים בתמורה לסכום מופחת שיעבור אליו בגמר השיפוץ.

בהסכמת הצדדים עו"ד גיא הרשקוביץ מונה כנאמן לכספים שיעברו לקבלן בעת גמר התיקונים. לימים נתגלע מחלוקת בשנית  בין דיירי הבניין שטענו כי הקבלן לא סיים לתקן את כל הליקויים, לבין הקבלן שטען כי ביצע את תיקוני כלל הליקויים ודרש את כספו.

במצב דברים שכזה עו"ד גיא הרשקוביץ (כנאמן של הכספים) הגיש בקשה על דרך "הטען ביניים" לבהמ"ש וזאת כדי לקבל הנחיות מבהמ"ש כיצד לנהוג.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה שמורות לרבות, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים למשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות' בלבד. אין להעתיק להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר וכל דבר אחר המוצג באתר אלא אם ניתנה רשות במסמך לכך בכתב ומראש ממשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות'©

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. בכל מקרה, השימוש באמור במאמר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עו"ד הרשקוביץ ובין המשתמש, משרד עו"ד גיא הרשקוביץ אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה, כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות משרד עו"ד גיא הרשקוביץ.