תיווך במקרקעין – איסור עיסוק ללא רישיון תיווך במקרקעין *.

ב מקרקעין, מאת 

* פרק ראשון בסדרה

כל אדם באשר הוא המעוניין לעסוק בתיווך זכות במקרקעין רשאי לעשות כן, במידה ויש לו רישיון תיווך ובהתאם לחוק המתווכים במקרקעין.

איסור העיסוק בתיווך מקרקעין ללא רישיון כולל, בין היתר, איסור פרסום הודעה ברבים, לפיה האדם המפרסם הוא מתווך במקרקעין או האדם המפרסם מציג עצמו כמתווך במקרקעין או יציג עצמו בתואר או כינוי היוצרים מצג לפיו הוא מתווך במקרקעין.

למרות זאת, החוק מתיר למי שמעוניין בביצוע עסקאות במקרקעין לפרסם במדיה (טלוויזיה, רדיו, עיתון) מידע אודות העסקה במקרקעין ובלבד שלא יציג עמו כמתווך במקרקעין.

מטרת ההוראה המחייבת רישיון לתיווך במקרקעין, הינה לגונן על ציבור הצרכנים הזקוקים לשירותי תיווך.

כך למשל, צמצום מצבים בהם הצרכנים יחשפו לפעילות לא חוקית ו/או לביצוע פעולה רשלנית שיכולה לנבוע מחוסר ניסיון ו/או חוסר ידע בביצוע עסקאות במקרקעין מצד מי שמתיימר להיות מתווך, אך אין הוא כזה.

לצורך כך, מי שמגיש בקשה לקבלת רישיון תיווך במקרקעין מתבקש, בין היתר, לעבור בחינה אשר כוללת, בין היתר, את התחומים הבאים: דיני חוזים, דיני מקרקעין, דיני תכנון ובניה, דיני מיסוי מקרקעין.

זאת ובנוסף, במסגרת החוק ישנם תנאים נוספים לקבלת הרישיון, בין היתר, המבקש לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון בחמש שנים שקדמו להגשת הבקשה ואם הוטל על מבקש הבקשה מאסר, לרבות בעבירה שאין עמה קלון, הוא סיים לרצותו לפחות שלוש שנים לפני הגשת הבקשה.

ככלל, מתן רישיון תיווך במקרקעין מביא לשמירה על מסגרת מקצועית אשר יוצרת מחויבות מקצועית מצד המתווך.

מתווך אשר לא פועל בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת וימסור ללקוחו כל מידע שיש בידו בעניין מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך, פועל בניגוד לחוק המתווכים במקרקעין.

עבירה על חוק המתווכים במקרקעין עלולה להביא לשלילת רישיונו של המתווך במקרקעין, בנוסף לכל עונש אחר.

חשיבותו של רישיון תיווך במקרקעין

מתן רישיון לתיווך במקרקעין יוצר מסגרת מקצועית וארגונית של ענף התיווך במקרקעין. יצירת מסגרת זו מונעת כניסה של כל אדם שחפץ להיות מתווך במקרקעין, אך אינו עומד בתנאים לקבלת רישיון תיווך במקרקעין.

מתווכים שימו לב!! פעילותכם כמתווכים במקרקעין במסגרת חברה בע"מ ו/או במסגרת ארגונית אחרת איננה מייתרת את החובה של המסגרת הארגונית להיות בעלת רישיון לתיווך במקרקעין.

בפסקי דן רבים קבעו בתי המשפט כי, עיסוקה של חברה בע"מ בתיווך ללא רישיון כדין, הוא בבחינת עבירה פלילית. חוק המתווכים ביקש להסדיר את העיסוק בתיווך במקרקעין, ואת זה הוא עשה ע"י איסור העיסוק בו בלא רישיון. הדברים הללו נועדו להגן על הציבור הנזקק לשירותי תיווך. על כן על מנת להגשים את תכליתו של החוק, אין ליתן יד לאכיפתו של הסכם תיווך שעושה מי שאין בידו רישיון תיווך.

כך למשל, שללו בתי המשפט את הטענה כי חברה בע"מ, שימשה אך כמסגרת ארגונית למנהלה ו/או למי מטעמה, אשר הוא בעל רישיון תיווך. במקרה רבים נשללו דמי התיווך מחברה בע"מ ו/או מסגרת ארגונית אחרת שחתמה על הסכם תיווך ו/או כמי שהעניקה את שירותי התיווך.

בדרך הזו בוטלו הסכמי תיווך רבים, ונשללו דמי תיווך מחברות בע"מ ו/או מארגונים שהעסיקו מתווכים בעלי רישיון תיווך.

בפרק הבא: דרישה להזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. בכל מקרה, השימוש באמור במאמר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עו"ד הרשקוביץ ובין המשתמש, משרד עו"ד גיא הרשקוביץ אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה, כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות משרד עו"ד גיא הרשקוביץ.