מרוץ הגשת תביעות ייצוגיות- תקדים!!!!!!

ב ידיעות המשרד > ייצוג בבתי משפט, מאת 

מרוץ הגשת תביעות ייצוגיות- תקדים

 

משרדנו הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד חברת האבטחה צוות 3 בע"מ בסכום משוער של 44,803,721לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בעילת אי תשלום זכויות סוציאליות שונות לעובדיה והפרת ההסכם הקיבוצי בענף האבטחה. אולם, תובע ייצוגי נוסף הגיש מוקדם יותר בקשה נוספת לאישור תביעה ייצוגית כנגד צוות 3 בע"מ בעילת אי תשלום פנסיה לעובדיה. תביעתו אף פורסמה בפנקס התובענות הייצוגיות.

בפני בית המשפט עמדה הסוגיה איזו מן התובענה הייצוגית תגבר "על רעותה", שכן אין מקום לשתי תובענות ייצוגיות כנגד אותה הנתבעת בעילות דומות. בדרך כלל במצבים אילו, העדיפות שמורה לתובע הייצוגי הראשון, אולם במקרה דנן, בפסק דין תקדימי, קבע בית המשפט אחרת.

בית המשפט קבע כי הבקשה שהוגשה על ידי משרדנו היא זו אשר תגבר על הבקשה הראשונה, על אף שהוגשה מאוחר יותר, וזאת על בסיס השיקולים הבאים:

  1. בית הדין נתן עדיפות לתביעה המקיפה יותר אשר בה נתבעות זכויות רבות יותר לטובת עובדי צוות 3 בע"מ.
  2. בית הדין בחן את הידע, הניסיון והכלים של עורכי הדין המייצגים. בית הדין וידא כי  ניהול התביעה הייצוגית ייעשה בדרך הוגנת, הולמת וראויה לרווחת עובדי צוות 3 בע"מ שלא קיבלו את זכויותיהם כחוק.
  3. בית הדין בדק מי מהתביעות מקצועית, מבוססת יותר ויושבת על בסיס משפטי חזק.

עוד נציין, כי בית המשפט מצא פגמים חמורים בניהול ההליך על ידי עורך הדין שהגיש את התביעה מוקדם יותר, לרבות התנהלות חסרת תום לב ובלתי מקצועית. בית המשפט אף קבע שהעובד היה כלי בידי עורך דינו למטרת הגשת התביעה הייצוגית. כך למשל, עורך הדין לא הציג בפני העובד את הסכם הפשרה שהתגבש בין צוות 3 לבין משרדנו וייעץ לו להמשיך עם תביעתו חרף העובדה שהיה יכול להצטרף להסכם הפשרה. בנסיבות אילו, בית המשפט הטיל הוצאות נכבדות על העובד בשל ניהול ההליך המשפטי באופן לקוי.

חשוב לדעת, כי בבואנו לבחור בעורך דין לייצוג בתביעה ייצוגית יש לעשות זאת במשנה זהירות. כפי שראינו, לעורך הדין המייצג חשיבות ראשונה במעלה בהליך התובענה הייצוגית. כחלק בלתי נפרד מניהול תביעה בהמ"ש יעמוד על טיבו של עורך הדין על מנת להבטיח כי עניינם של כל חברי הקבוצה ינוהל כנדרש.

בין היתר, בהמ"ש יבדוק את ניסיונו, מקצועיותו ותום ליבו של עורך הדין. על הלקוח לבדוק נתונים אילו טרם ההתקשרות עם עורך הדין כדי למנוע הטלת הוצאות מיותרות על התובע הייצוגי.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה שמורות לרבות, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים למשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות' בלבד. אין להעתיק להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר וכל דבר אחר המוצג באתר אלא אם ניתנה רשות במסמך לכך בכתב ומראש ממשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות'©

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. בכל מקרה, השימוש באמור במאמר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עו"ד הרשקוביץ ובין המשתמש, משרד עו"ד גיא הרשקוביץ אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה, כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות משרד עו"ד גיא הרשקוביץ.