צו מניעה זמני.

ב ייצוג בבתי משפט > מאמרים, מאת 

צו מניעה זמני

צו מניעה זמני, מהו?

סעד המורה לאחד הצדדים "אל תעשה" פעולה מסוימת, כלומר הימנע מביצוע כל פעולה הקשורה בקשר ישיר או עקיף לנושא התובענה.

לדוגמה, בקשה למתן צו מניעה זמני במסגרת תיק שמתנהל במשרדו של מחבר המאמר. מדובר בסכסוך בין שלושה בעלי מניות בחברה גדולה במשק הישראלי. העובדות מצביעות על כך כי שניים מתוך שלושת בעלי המניות, פתחו חברה מתחרה והבריחו את נכסי החברה המשותפת לחברה החדשה שנמצאת בבעלותם.  בעל המניות השלישי הגיש באמצעות מחבר מאמר זה תביעה בעילת קיפוח המיעוט בחברה, אשר במסגרתה הגיש בקשה לצו מניעה זמני במטרה למנוע מעתה ואילך הברחה והוצאה של כספים מהחברה. הבקשה לצו המניעה הזמני הנ"ל התקבלה על ידי הצדדים בהמלצת בית המשפט המחוזי.

העובדה שבית המשפט המליץ לצדדים להסכים לקבלת התובע הבקשה למתן צו המניעה, מעידה על כך כי בית המשפט הבין שיש טעם בטענות אשר העלו בכתב התביעה העיקרי בעניין הברחת הנכסים, ובמידה ולא היה ניתן צו המניעה, החברה הייתה עלולה להישאר נטולת נכסים. זאת ועוד, אם לא היה ניתן צו המניעה, היה עלול להיווצר מצב שבו התובע יזכה בתביעה, אך לא יוכל לממש את פסק הדין ויקבל לידיו חברה מרוקנת מנכסים. צו המניעה בא למנוע מצב שבו  התובע יוותר מול "שוקת שבורה", ולמעשה בלי יכולת אמיתית לממש את פסק הדין.

אם כן, צו מניעה זמני ימנע כל שינוי בנכסים ו/או בכספים השנויים במחלוקת כדי לשמר את המצב הקיים  עד אשר יתברר ההליך בבית המשפט.

באילו תנאים יינתן צו מניעה הזמני ?

על מבקש צו המניעה לעמוד ב-4 מבחנים מצטברים:

  1. הכרחיות הסעד- על מבקש צו המניעה להראות כי אין מנוס מהתערבותו של בית המשפט במקרה דנן.  במצב דברים מסוים ניתן להגיש בקשה לצו מניעה אף לפני הגשת התובענה עצמה מפאת דחיפות העניין .כך נעשה במקרה המצוין לעיל.
  2. ראיות לכאורה אשר יצדיקו את הבקשה- כמובן התובע לא צריך להוכיח את התביעה עצמה בבואו לבקש צו מניעה זמני ,אולם עליו להמציא ראיות אשר יהוו בסיס מוצדק לקבלת הצו. בהמ"ש יבחן האם על בסיס הראיות שהומצאו לבהמ"ש, אכן קיים סיכוי שהתביעה העיקרית תתקבל. במקרים אילו, יהא זה מוצדק לאשר בקשה לצו מניעה זמני.
  3. שיקולי נוחות/ומאזן נזקים בין התובע לנתבע- המבקש סעד זמני ובפרט צו מניעה זמני צריך להראות לבית המשפט שאם לא תתקבל הבקשה חוסר הנוחות שיגרם לו ו/או הנזק יהיו גדולים מנזקו של הנתבע. במקרה שפורט לעיל היה ברור כי לתובע עלול להיגרם נזק משמעותי אם תמשך הברחת הנכסים, וכי לנתבעים כלל לא יגרם כל נזק.
  4. שיקולי יושר /תום לב- בית המשפט יבחן קטגוריה זו לפי המבחנים הבאים :

                                  א.         ניקיון כפיו של מבקש הצו –  במצב בו המבקש הסתיר פרטים או עובדות מהותיות  מבית המשפט, המבקש יחשב כחסר תום לב ובית המשפט ידחה את בקשתו.

                                  ב.         שיהוי-  הצורך בקבלת הצו היא מיידית, ולכן אם השתהה המבקש בבקשת צו המניעה הזמני, הדבר יהווה שיהוי ויצביע כל חוסר תום לב מצד המבקש. במקרה זה, בית המשפט ידחה את בקשת הצו.

בהתקיים התנאים המצטברים המוזכרים לעיל ניתן לבקש צו מניעה זמני, אולם, עלינו להבהיר ולחדד כי בבקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד,מבקש למעשה התובע מבית המשפט להורות לצד השני להימנע מביצוע פעולה כלשהי שיש בה כדי לשנות את מצבו של התבוע לרעה מבלי שניתן יהא לפצותו בכסף  .

ולכן, התובע יצטרך להוכיח לבית המשפט, שאכן יכול ויגרם לו נזק בלתי הפיך ועל כן על בית המשפט להתערב ולהיענות לבקשת הסעד. מכאן ניתן להסיק שבית המשפט ייתן משקל מכריע לעניין הנזק ולעניין תום ליבו של המבקש, על פני שאר הפרמטרים אם כי אין פירושו של דבר שייתר התנאים המפורטים לעיל אינם מחויבי המציאות בדרך לקבלת צו מניעה זמני.

סוף דבר

אין ספק כי הגשת בקשה לצו מניעה זמני אינו עניין של מה בכך, הדורש בקיאות בחומר ומיומנות מקצועית בתחום. הדבר מקבל משנה תוקף, בין היתר, משום מרוץ הזמנים שמחייב את הצדדים לתביעה האזרחית  לפעול מהר ובצורה  מדויקת ככל האפשר .

אם התקבלה הבקשה לצו מניעה זמני, הדבר ייתן יתרון משמעותי בניהול התביעה ויגן על התובע בכדי שלא יעמוד בפני שוקת שבורה עם מתן פסק הדין. לעיתים קרובות, מניסיון משרדנו, קבלת צו מניעה זמני בשלבים מוקדמים של התיק יכול שיביא לסיום מהיר של התיק בדרך של פשרה.

על כן, חשוב לוודא כי עורך הדין המטפל בתיק מתמחה בתחום הליטיגציה (ייצוג בבתי משפט) בכלל ובתחום הסעדים הזמניים בפרט .

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה שמורות לרבות, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים למשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות' בלבד. אין להעתיק להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר וכל דבר אחר המוצג באתר אלא אם ניתנה רשות במסמך לכך בכתב ומראש ממשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות'©

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. בכל מקרה, השימוש באמור במאמר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עו"ד הרשקוביץ ובין המשתמש, משרד עו"ד גיא הרשקוביץ אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה, כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות משרד עו"ד גיא הרשקוביץ.