חובות אמונים של מנהלים ונושאי משרה בחברה.

ב טיפים, מאת 

20.09.12

חובות אמונים של מנהלים ונושאי משרה בחברה

על פי הפסיקה והחוק נושאי משרה בחברה חייבים חובות זהירות וחובות אמון כלפי החברה. הפרת חובות אלה כמוהן כהפרת חוזה ומקימות תרופות בהתאם. חובות אילו נקבעו כדי למנוע שימוש לרעה בכוחו של נושא המשרה השולט על רכוש החברה.

נקבע כי חובת אמונים משמעותה כי הדירקטור חייב לפעול כאשר לנגד עיניו עומד האינטרס של החברה ולא אינטרס אישי. מטרת חובת האמונים היא להבטיח כי "אדם לאדם – מלאך" .

חובת אמונים זו גבוהה מחובת תום הלב האובייקטיבית המוטלת על כל אדם בישראל בבצעו פעולות משפטיות.

טיפ

אדם המשמש כנושא משרה/מנהל בחברה חייב להכיר את חובות האמונים החלות עליו. הפרתן היא כהפרת חוזה וסיום התקשרותו של המפר עם החברה. בעניין זה יוער, כי גם אדם אשר מתקשר עם נושא המשרה בקשר עם מעשה המהווה הפרת האמונים כלפי החברה  לתביעה.

רוצה לשאול שאלה הכנס לפורום ליווי עסקי ושותפויות.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה שמורות לרבות, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים למשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות' בלבד. אין להעתיק להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר וכל דבר אחר המוצג באתר אלא אם ניתנה רשות במסמך לכך בכתב ומראש ממשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות'©

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. בכל מקרה, השימוש באמור במאמר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עו"ד הרשקוביץ ובין המשתמש, משרד עו"ד גיא הרשקוביץ אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה, כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות משרד עו"ד גיא הרשקוביץ.