סעדים זמניים-צו עיקול זמני.

ב ייצוג בבתי משפט, מאת 

צו עיקול זמני

צו עיקול זמני משתייך לקבוצת סעדים אשר לגביהם קיים הסדר ספציפי בתקנות. באמצעות סעד זה ניתן לעקל כספים, ו/או זכויות בכספים, ו/או נכס מסוים כדי לאפשר לתובע להיפרע מהחוב המגיעה לו באם יינתן פסק דין לטובתו.

באילו סוגי תביעות ניתן לבקש צו עיקול זמני, ובמה הוא שונה מצווים אחרים בכלל ומצו מניעה זמני בפרט?

השוני הוא שניתן לבקש צו עיקול זמני בשני סוגי תביעות בלבד – תביעה כספית או תביעה על "דבר שבעין", למשל תביעה לקבלת נכס, לעומת צו מניעה זמני, אשר לגביו  ברך כלל אין הגבלה לתביעה כזאת או אחרת.

להלן נפרט את סוגי התביעות במסגרתן ניתן לבקש צו עיקול זמני:

תביעה כספית- תביעה אשר הסעד המבוקש בה הינו סעד כספי, לדוגמה , תביעה לפיצוי בגין הפרת חוזה , כאשר נקבע בחוזה כי קיים פיצוי מוסכם בסך של 50,000 ₪ בגין הפרתו. בנסיבות מיוחדות ובהתקיים המבחנים המוזכרים להלן ניתן לבקש לעקל את נכסי הנתבע בגובה סכום זה על ידי בקשה לצו עיקול זמני. העיקול יישאר בתוקפו עד לבירור התובענה ,ואם התקבלה התובענה, העיקול יישאר בתוקפו עד אשר ייושם פסק הדין.

"דבר שבעין"- כאשר התובע מבקש לתבוע בעלות על נכס ספציפי. במצב דברים זה, רק  הנכס האמור יעוקל, זאת עד לבירור עניין הבעלות. כשמבקשים דבר בעין, העיקול יוטל על אותו נכס בלבד, ולא על נכסים אחרים של הנתבע. לדוגמא, רוכש דירה מגיש תביעת אכיפה בעקבות הפרת חוזה על ידי הקבלן ממנו רכש את הדירה. התובע מבקש מבהמ"ש ביצוע בעין של חוזה המכר אשר משמעו קבלת הדירה לחזקתו. כיוון שהתובע מבקש מבהמ"ש ביצוע בעין, הוא יוכל לבקש לעקל רק את הדירה ולא לבקש לעקל נכסים אחרים שאינם הדירה.

מהם התנאים לקבלת הבקשה לעיקול זמני

חשוב לדעת כי כאשר מתקבל צו עיקול זמני עלולה להיות פגיעה בקניינו של אדם, ועל כן אישר צו עיקול על ידי בית המשפט אינו דבר שניתן דרך שיגרה. בית המשפט יאשר צו עיקול רק לאחר שהמבקש הרים את נטל ההוכחה המבוקש ועמד בכל המבחנים הבאים:

1-קיומה לכאורה של עילת תביעה. על מבקש צו עיקול זמני לשכנע את בית המשפט, שאכן יש סיכוי כלשהו שתביעתו אכן תתקבל. מספיק שהוכיח כי קיימת מחלוקת אמיתית בין הצדדים ובקשת צו העיקול אינה באה כדי להטריד את בעל הדין (ישנן דעות הגורסות כי אף אם יינתן צו עיקול זמני ולבסוף התובע יפסיד בתביעתו, הנתבע מצידו יכול להגיש נגדו תביעה נזיקית בגין עוולת הרשלנות על הנזקים שנוצרו  עקב בקשתו לצו עיקול זמני ).

*ניתן אף לבקש עיקול זמני לאחר מתן פסק הדין, גם אם התובע הפסיד בתביעה וזאת אם יוכיח המבקש כי יש סיכוי לערעור להתקבל וכמובן שיש בכוונתו להגיש ערעור .

2-מאזן הנזקים הצפויים הן לתובע והן לנתבע בהתקבל הסעד או בדחייתו. על התובע להראות, כי במקרה שבית המשפט ידחה את הבקשה, אזי עלול להיגרם לתובע נזק ממשי עד כדי כך שייתכן כי הדבר יקשה על ניהולו התקין של ההליך או יכביד על קיום פסק הדין. לדוגמה, מצב בו הבנק תבע לווה, הבנק  יצטרך לשכנע את בית המשפט שאם לא יינתן עיקול על חשבונות הלווה יש סיכוי שגם אם יינתן פסק דין לטובת הבנק לא יהיה ניתן לקיימו כי יש חשש שהלווה יבריח כספים ו/או ישלם חובות אחרים עד שיישאר בלי אמצעים.

3-תקנה פסיקתית- על המבקש צו עיקול זמני להראות כי הבקשה הוגשה בתום לב. בית המשפט יתחשב בשני תנאים מרכזים אשר יצביעו על תום לב וניקיון כפים מצד התובע:

העדר שיהוי- החובה שלא להשתהות בהגשת הבקשה, וזאת מכיוון  שכל מטרתה של הבקשה הינה הצורך המיידי בהתערבותו של בית המשפט שאם לא ייגרם נזק בלתי הפיך, ועל כן השתהות  בהגשת הבקשה מצביעה על כך שאין צורך מיידי בבקשה  ועלולה להעיד על חוסר תום לב.

ניקיון כפים בבקשה-  על מבקש הבקשה להראות כי הבקשה לא הוגשה כדי להרע את מצבו של הצד השני .יודגש, כאשר בית המשפט דן בסעדים זמניים הוא מכהן כבית דין של יושר, ועל כן  יבדוק האם ישנם שיקולים לדחות את בקשת התובע, לדוגמה האם התובע החסיר עובדות חשובות מידיעת בית המשפט, דבר המעיד על חוסר תום ליבו.

 

דיון במעמד צד אחד בבקשה לצו עיקול זמני

מטרתו של כל סעד זמני יהא אשר יהא הינו שמירה על המצב הקיים כדי שלא יוברחו נכסים /ראיות שישאירו את התובע בסופו של יום בלי יכולת לנהל את התביעה או אם וכאשר יינתן פ"ד לטובתו והוא יישאר בלי יכולת ממשית לקבל את שמגיע לו . על כן, פורום הדיון בבקשה הינו בעל חשיבות רבה. עד הדיון בצו ישנו חלל זמן שבו הנתבע יכול לנצלו לרעה ולהבריח נכסים ו/או ראיות, אם יידע על הגשת הבקשה לצו עיקול.

המחוקק, בשימו לב לאמור לעיל קבע, כי בשלושה סעדים זמניים (צו עיקול זמני, צו עיכוב יציאה מהארץ, כינוס נכסים) יתקיים דיון במעמד צד אחד, אלא אם לא קיים חשש ממשי לנזק שיגרם בהתקיים הדיון במעמד שני הצדדים.

סוף דבר

אין ספק כי תחום המשפט העוסק בצווי עיקול אינו פשוט ודורש בקיאות ושליטה בחומר. הגשת בקשה לצו עיקול מחייבת זהירות ומקצועיות, שכן קיים טווח זמנים מוגבל בן ניתן להגיש בקשה לצו עיקול זמני ולעיתים אף קיימת הגבלה על הנכסים הניתנים לעיקול.

 אם התקבלה הבקשה לצו עיקול זמני, הדבר ייתן יתרון משמעותי בניהול התביעה ויגן על התובע מפני הברחת נכסי הנתבע. כאמור, מרוץ הזמנים מחייב את הצדדים לתביעה האזרחית לפעול מהר ובצורה מדויקת ככל האפשר .

על כן, חשוב לוודא כי עורך הדין המטפל בתיק מתמחה באופן ספציפי בתחום זה ובעל ניסיון בהגשת בקשות לעיקול זמני.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. בכל מקרה, השימוש באמור במאמר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עו"ד הרשקוביץ ובין המשתמש, משרד עו"ד גיא הרשקוביץ אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה, כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות משרד עו"ד גיא הרשקוביץ.