אושר הסדר פשרה ע"י ביה"ד לעבודה במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית, על אף היותה של הבקשה מאוחרת בזמן ביחס לבקשה אחרת שהוגשה.

ב כללי, מאת 

אושר הסדר פשרה ע"י ביה"ד לעבודה במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית, על אף היותה של הבקשה מאוחרת בזמן ביחס לבקשה אחרת שהוגשה

התקבלה בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברת האבטחה צוות 3 בע"מ, למרות היותה מאוחרת בזמן לעומת בקשה לאישור תביעה נגזרת שהוגשה לפניה

מועד דווח: 20/8/2012

משרדנו הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד חברת האבטחה צוות 3 בע"מ בעילת אי תשלום זכויות סוציאליות שונות לעובדיה והפרת ההסכם הקיבוצי בענף האבטחה. אולם, תובע ייצוגי נוסף הגיש מוקדם יותר בקשה נוספת לאישור תביעה ייצוגית כנגד צוות 3 בע"מ בעילת אי תשלום פנסיה לעובדיה.
בפני בית המשפט עמדה הסוגיה איזו מן התובענה הייצוגית תגבר "על רעותה", שכן אין מקום לשתי תובענות ייצוגיות כנגד אותה הנתבעת בעילות דומות. בדרך כלל במצבים אילו, העדיפות שמורה לתובע הייצוגי הראשון, אולם במקרה דנן קבע בית המשפט אחרת.
בית המשפט קבע כי הבקשה שהוגשה על ידי משרדנו היא זו אשר תגבר על הבקשה הראשונה, על אף שהוגשה מאוחר יותר, וזאת על בסיס השיקולים הבאים:
1. תביעת משרדנו מקיפה יותר ונתבעות בה זכויות רבות יותר לטובת עובדי צוות 3 בע"מ.
2. למשרדנו הידע, הניסיון והכלים לייצג טוב יותר את התובע הייצוגי. כך, ניהול התביעה הייצוגית ייעשה בדרך הוגנת, הולמת וראויה לרווחת עובדי צוות 3 בע"מ שלא קיבלו את זכויותיהם כחוק.
3. תביעת משרדנו מקצועית ומבוססת יותר ויושבת על בסיס משפטי חזק.
התובע הייצוגי יוצג על ידי עוה"ד גיא הרשקוביץ.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. בכל מקרה, השימוש באמור במאמר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עו"ד הרשקוביץ ובין המשתמש, משרד עו"ד גיא הרשקוביץ אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה, כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות משרד עו"ד גיא הרשקוביץ.