הממונה על עבודת נשים התירה פיטוריה של עובדת בהריון.

ב טיפים > ידיעות המשרד, מאת 

מעסיק הגיש בקשה להתיר פיטוריה של עובדת בהריון עקב התנהלות לקויה בעבודה. משהממונה על עבודת נשים מצאה כי אין קשר בין הפיטורים וההריון, היא התירה את הפיטורים.

מועד דווח: 27.01.2010

מעסיק החליט לפטר עובדת שהתנהלה באופן לקוי, קרי, איחרה, נעדרה ולא ביצעה משימותיה כראוי. העובדת שיכנעה את המעסיק לתת לה הזדמנות נוספת והמעסיק הסכים. משהמעסיק הבין כי לא חל כל שינוי בהתנהלות העובדת הוא הודיע לה על פיטוריה שעתידים היו להיכנס לתוקף תוך שבועיים מיום ההודעה. העובדת, בתגובה,הודיעה למעסיק כי היא בהריון ולפיכך לא ניתן לפטרה. ממועד זה, נטשה העובדת את העבודה. המעסיק,שהתוודע לדבר הריונה בפעם הראשונה,ולאחר שהעובדת סירבה לשוב לעבודתה, הגיש, למען הזהירות, בקשה למתן היתר לפיטורי עובדת בהריון. בנסיבות אלו, הממונה על חוק עבודת נשים לא מצאה קשר בין הפיטורים להריון ולכן התירה את הפיטורים.

למאמר המלא בנושא התרת פיטורי נשים.

עוה"ד גיא הרשקוביץ ייצג את המעסיק.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה שמורות לרבות, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים למשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות' בלבד. אין להעתיק להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר וכל דבר אחר המוצג באתר אלא אם ניתנה רשות במסמך לכך בכתב ומראש ממשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות'©

 

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. בכל מקרה, השימוש באמור במאמר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עו"ד הרשקוביץ ובין המשתמש, משרד עו"ד גיא הרשקוביץ אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה, כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות משרד עו"ד גיא הרשקוביץ.