קטגוריה:  פסקי דין והחלטות

צו מניעה ארעי במסגרת סכסוך בין שותפים

ב ידיעות המשרד > משפטי מסחרי > פסקי דין והחלטות, מאת 

משרדנו הגיש בקשה לצו מניעה ארעי במעמד צד אחד במסגרת סכסוך בין שותפים בבר מצליח בתל אביב. לבקשת הלקוחות ובהתאם לייעוץ משפטי שהוענק על ידי משרדנו הוגשה לביהמ"ש המחוזי בתל אביב, בקשה לצו מניעה ארעי ולפיו יורה ביהמ"ש  לשותף להימנע מכל שינוי בנכסי החברה ו/או העסק המשותף. ביהמ"ש נעתר לבקשה והורה על מתן צו ארעי […]

קרא עוד »

התקבלה בקשה לעיקול זמני שניתן במעמד צד אחד.

ב פסקי דין והחלטות, מאת 

בהמ"ש ביטל עיקול זמני שניתן כנגד בעלת מניות בחברה על זכויות כספיות המצויות אצל צד ג' מועד דווח: 21.10.2010 המבקש עתר לביהמ"ש בבקשה להטיל עיקול זמני על זכויות כספיות של בעל מניות בחברת חווית שוני המצויות  אצל צד ג'. המבקש טען כי בעל המניות התחייבה בפניו באופן אישי לקיום הסכם זכינות להפעלת עגלות מזון באמפי […]

קרא עוד »

ביהמ"ש קיבל תביעה חוזית שהגיש סוכן כנגד חברת אי.אר.אן.

ב פסקי דין והחלטות, מאת 

ביהמ"ש קיבל תביעה בעילה של הפרת הסכם שנכרת בין אי.אר.אן לסוכן ולפיו התחייב הסוכן להפיץ את שירותיי החברה וכנגד סגירת עסקאות, היה הסוכן עתיד לקבל עמלות הנגזרות מסכום העסקאות שסגר. מועד דווח: 21.10.2010 סוכן התקשר בהסכם שיווק עם חברת אי.אר.אן העוסקת במתן שירותי התחייבות לפירעון. במהלך תקופת ההסכם שיווק הסוכן את שירותיי החברה, בין היתר, עם […]

קרא עוד »

עובד הגיש כתב תביעה בסך של כ – 200,000 ש"ח כנגד חברת אייס שיווק מוצרי צריכה.

ב פסקי דין והחלטות, מאת 

עובד בכיר שעבד בחברת אייס הגיש נגדה תביעה בגין הפרת הסכם עבודה עמו וכן בגין ניסיון לשנות את תנאי ההסכם תוך כדי עבודתו של העובד בחברה. מועד דווח: 11.02.2010 עובד החל לעבוד באייס בתפקיד בכיר לאחר שנחתם הסכם עבודה מפורט במסגרתו נקבעו תנאי העסקתו של העובד.במהלך העבודה התברר לעובד שהנתבעת איננה מקיימת את ההסכם. העובד […]

קרא עוד »

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות קיבלה פיצוי בסך של כ- 65,000 ש"ח.

ב פסקי דין והחלטות, מאת 

עובדת שהגישה תביעה כנגד מעסיק ע"ס של כ – 242,000 ש"ח בגין פיטוריה במהלך טיפולי פורית הסכימה להצעת פשרה ולפיה המעסיק ישלם לה פיצוי כולל בסך של כ – 65,000 ש"ח. מועד דווח: 26.01.2010 עובדת שעבדה כשנתיים בתפקיד מנהלת משרד פוטרה במהלך היותה בטיפולי פוריות לא לפני שמעסיקה פגע בתנאי עבודתה תוך כדי שהוא מכנה אותה בכינויים […]

קרא עוד »

הוגש ערעור על החלטה של ביה"ד לעבודה שלא להתיר תיקון כתב תביעה שהוגש כנגד מעסיק.

ב פסקי דין והחלטות, מאת 

התובעת בקשה לתקן את כתב התביעה בדרך של הוספת מנהלי החברה ו/או בעליה כנתבעים ובדרך של הוספת עילות תביעה וסעדים להם היא זכאית מכוח חוקי המגן, בין היתר סעדים כספיים שהם פועל יוצא של החלטת הממונה על עבודת נשים. מועד דווח: 12.07.2009 העובדת הגישה תביעה כנגד אנקורי בגין פיטורים במהלך היריון וללא אישור הממונה על […]

קרא עוד »

תביעה הוגשה כנגד מעסיק שפיטר עובדת במהלך טיפולי פוריות

ב פסקי דין והחלטות, מאת 

עובדת הגישה כנגד מעסיקיה תביעה ע"ס 242,000 ש"ח בגין פיטורים במהלך טיפולי פוריות ובגין אפליה במהלך העבודה מחמת טיפולי פוריות, אפליה בפיטורים מחמת טיפולי פוריות ובגין זכויות סוציאליות נוספות. מועד דווח: 10.07.2009 התביעה שהוגשה כנגד המעסיקים הינה, בין היתר, בגין התנהגות בחוסר תום לב של המעסיקים כלפי העובדת וזאת לאחר שהמעסיקים פיטרו את העובדת בעודה בטיפולי […]

קרא עוד »

תלונה פלילית הוגשה למשרד התמ"ת על שינוי תנאי משרה של עובדת לאחר חופשת לידה.

ב פסקי דין והחלטות, מאת 

עובדת הגישה תלונה פלילית כנגד מעסיקיה בגין שינוי בתנאי משרה/הכנסה במהלך עבודתה ולאחר חופשת הלידה ובגין אפליה במהלך העבודה מחמת היריון ואפליה בשינוי תנאי משרה ו/או בפיטורים מחמת הורות. מועד דווח: 10.07.2009 התלונה שהוגשה כנגד המעסיקים הינה בגין שינו בתנאי משרה והכנסה במהלך היריון, אפליה בתנאי עבודה ובהכשרה בעבודה במהלך היריון, שינוי בתנאי משרה ופגיעה בהכנסה […]

קרא עוד »

תביעה הוגשה כנגד מעסיק שהפלה עובדת במהלך היריון ולאחר חופשת לידה ואף פיטר אותה.

ב פסקי דין והחלטות, מאת 

עובדת הגישה כנגד ח.ג.י.י, חברה ליצוא ומסחר של מוצרי בנייה, תביעה ע"ס 270,000 ש"ח בגין אפליה במהלך העבודה מחמת היריון, אפליה לאחר חופשת לידה מחמת הורות ופגיעה בהיקף משרה ובהיקף הכנסה לאחר חופשת הלידה. מועד דווח: 10.07.2009 התביעה שהוגשה כנגד המעסיקים הינה, בין היתר, בגין התנהגות בחוסר תום לב של המעסיקים כלפי העובדת וזאת לאחר […]

קרא עוד »

פס"ד לטובת עובד שהגיש תביעה כנגד מסעדת אודאון ת"א ע"ס של כ- 40,000 ש"ח.

ב פסקי דין והחלטות, מאת 

סו שף שעבד אצל מסעדת אודאון בתל אביב במשך כאחד עשרה חודשים זכה בסך של 40,000 ש"ח במסגרת תביעה שהוגשה בגין שעות נוספות, דמי נסיעות, פדיון ימי חופשה שנתית, פיצויי הלנת שכר. מועד דווח: 01.07.2009 התובע, סו-שף הגיש כנגד מסדת "אודאון" בתל-אביב, תובענה בגין אי תשלום זכויות סוציאליות. לטענת התובע, הנהלת המסעדה הפרה עימו את […]

קרא עוד »