קטגוריה:  משפט העבודה

מעמדה של האישה העובדת.

ב זכויות נשים בעבודה, מאת 

בסדרת המאמרים הקרובה אסקור את מכלול הזכויות להן זכאיות נשים במסגרת עבודתן. מעמדה של האישה העובדת נדון בשני חוקים מרכזיים:חוק עבודת נשים וחוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה. כללי חוק עבודת נשים וחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה סוקר הוראות אשר מטרתן ליצור מנגנון הגנה על נשים עובדות, במצבים שהן נתונות בסכנת פגיעה בקשר עם היותן נשים. החוקים הללו […]

קרא עוד »

חופשת לידה לגבר.

ב משפט העבודה, מאת 

האם ידעתן שגם לגבר שלכן יש זכות לקבל חופשת לידה? האם ידעתן שיש לכן אפשרות להתקדם בקרירה מבלי לחשוש שחופשת הלידה תפגע בהתקדמות שלכן? במאמר זה אסקור את זכותו של הגבר לצאת לחופשת לידה במקום האישה שילדה או לחלופין את זכותה של האישה לבקש ממעסיקו של בן זוגה לאפשר לו לחלוק עמה את חופשת הלידה […]

קרא עוד »

היתר לפיטורי עובדת או לפגיעה בתנאי עבודתה – הכירי את ההליך.

ב משפט העבודה, מאת 

במאמר זה אסקור את הליך פיטורי עובדת במהלך היותה בטיפולי פוריות / בהיריון / בחופשת לידה או במעון לנשים מוכות. בעשורים האחרונים, חלה התפתחות בחקיקה המגנה על נשים בשוק העבודה, וזאת בין היתר כתוצאה מהתפתחות המושג "שוויון הזדמנויות בעבודה". הצורך בחקיקה המגנה על זכויות נשים נבע משני טעמים: ראשית, לא ניתן להכחיש את העובדה שקיימת אפליית […]

קרא עוד »

הגבלת חופש העיסוק של עובד – אי תחרות במעסיק קודם.

ב משפט העבודה, מאת 

בסדרה של מס' מאמרים אסקור לא רק את חשיבות קיומו של חוזה עבודה בכתב, אלא גם את החשיבות שיש להבנת משמעות תכניו של חוזה העבודה והשפעתו על זכויותיו העתידיות של העובד. אם כן, מדוע חשוב שמחד, תנאי עבודתכם יסוכמו בכתב, ומאידך תבינו את המשמעות של כל תנאי ההסכם עליו חתמתם? במרבית הסכמי העבודה מצויים סעיפים […]

קרא עוד »

דיני עבודה במלחמה – פיטורים או טילים?.

ב משפט העבודה, מאת 

המלחמה השוררת במשק הישראלי בימים אלו מעלה שאלות רבות של עובדים, מעסיקים ועצמאים באשר לנזקים שנגרמו ויגרמו להם כתוצאה מהמלחמה. מחד, חוששים עובדים ומעסיקים רבים להגיע למקום העבודה מחשש לקיפוח חייהם, מאידך חוששים העובדים מאובדן השתכרות ומפגיעה בפרנסה עד כדי פיטורים ממקום העבודה ואילו המעסיקים חוששים מהגעה לחובות לספקים ולבנקים ואף מקריסת העסק לחלוטין. עיון […]

קרא עוד »

אפליה פסולה בצל המשבר הכלכלי.

ב משפט העבודה, מאת 

בשל המשבר כלכלי והמיתון במשק בתקופה האחרונה, מעסיקים רבים עורכים צמצומים בכוח העבודה הקיים, לרבות צמצומים בקבלת עובדים חדשים. הצמצומים באים לידי ביטוי גם בפיטורי עובדים קיימים ובשינוי חד צדדי של תנאי העבודה. יוצא מכך שלעיתים המעסיק מפלה את העובד/ת אף ללא ידיעתו. במאמר זה אסקור את נושא השוויון והאיסור לאפליה בשוק העבודה, לאור חשיבותו […]

קרא עוד »

איסור פגיעה בהיקף משרה או פגיעה בהיקף הכנסה – חוק עבודת נשים.

ב משפט העבודה, מאת 

סעיף 9א לחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954, קובע כי: "חל איסור על מעביד לפגוע בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם לפי סעיף 9 לחוק עבודת נשים, בתקופה שבה חלה ההגבלה כאמור, אלא בהיתר משר התעשייה המסחר והתעסוקה, ולא תותר פגיעה כאמור אם היא בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה". […]

קרא עוד »