קטגוריה:  מאמרים

אפליה פסולה בצל המשבר הכלכלי.

ב משפט העבודה, מאת 

בשל המשבר כלכלי והמיתון במשק בתקופה האחרונה, מעסיקים רבים עורכים צמצומים בכוח העבודה הקיים, לרבות צמצומים בקבלת עובדים חדשים. הצמצומים באים לידי ביטוי גם בפיטורי עובדים קיימים ובשינוי חד צדדי של תנאי העבודה. יוצא מכך שלעיתים המעסיק מפלה את העובד/ת אף ללא ידיעתו. במאמר זה אסקור את נושא השוויון והאיסור לאפליה בשוק העבודה, לאור חשיבותו […]

קרא עוד »

איסור פגיעה בהיקף משרה או פגיעה בהיקף הכנסה – חוק עבודת נשים.

ב משפט העבודה, מאת 

סעיף 9א לחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954, קובע כי: "חל איסור על מעביד לפגוע בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם לפי סעיף 9 לחוק עבודת נשים, בתקופה שבה חלה ההגבלה כאמור, אלא בהיתר משר התעשייה המסחר והתעסוקה, ולא תותר פגיעה כאמור אם היא בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה". […]

קרא עוד »