קטגוריה:  משפטי מסחרי

תחרות בלתי הוגנת.

ב משפטי מסחרי, מאת 

כיום אנו נמצאים בעידן בו מעניקים זכויות גם לנכסים לא מוחשיים שהינם פרי יצירתו של אדם. למשל, יצירות אומנות, עיצובים, המצאות, היינו, מוצר שהוא פרי מאמץ הרוחני של היוצר. הקניין הרוחני הינו שם כללי לזכויות הקשורות במושאים שאינם מוחשיים. אחת המטרות של ההגנות הקיימות בנושא הקניין הרוחני היא למנוע תחרות בלתי הוגנת וניתן למצוא בפסיקה […]

קרא עוד »

חוק זכויות יוצרים החדש מול הדין הקודם.

ב משפטי מסחרי, מאת 

זכות היוצרים הינה אחת מהגנות הקניין הרוחני שמוקנית ליוצר או לבעלים של יצירה, מפני שימוש בלתי מורשה ביצירותיו המקוריות, וזאת ע"י כלים משפטיים וזכויות שונות המפורטות בחוק זכויות יוצרים התשמ"ח-2007 (להלן: "החוק החדש או החוק") . זכות היוצרים כמשמעותה בס' 11 לחוק החדש הינה הזכות הבלעדית לעשות שימוש ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה אחת […]

קרא עוד »

על החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון – היבטים משפטיים ופרשנות.

ב מאמרים > משפטי מסחרי, מאת 

במרוצת הימים האחרונים החלה האכיפה של החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון. מטרתו של חוק זה למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון, הגורמת למוות, למחלות ולנכות. החוק הנ"ל למעשה מהווה נדבך נוסף במלחמה הקיומית של אלה שבחרו להימנע מעישון אקטיבי או פאסיבי באלה שמעשנים באופן אקטיבי, לעיתים עד כדי פגיעה אקטיבית […]

קרא עוד »